Mededeling

Er worden opnieuw veel problemen vastgesteld met niet overgeschreven duiven op de nationale wedvluchten 2020.

Is het de schuld van de KBDB of van de liefhebber? We wensen hier zeker geen schuldige aan te wijzen en geen stenen te gooien maar SAMEN moeten we naar een oplossing zoeken.

Daarom dan ook onze oproep naar al onze liefhebbers toe: controleer voorafgaandelijk of uw duiven werden gemuteerd. Dit kan eenvoudigweg via uw inloggegevens in het KBDB-programma. Doe dit niet op het laatste moment maar voorafgaandelijk teneinde zoveel mogelijk problemen te vermijden.

Wij, als KBDB, hebben de zitdagen in de provincies opnieuw ingevoerd teneinde iedere liefhebber toe te laten, binnen een redelijke afstand, zijn duiven te laten overschrijven.

Gelieve ook regelmatig de KBDB-website te consulteren en aan de oudere collega-duivenliefhebbers deze info eveneens door te geven.

SAMEN kunnen we tot een oplossing komen!

Bedankt.

Namens de leden van de NRBB van de KBDB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.